چطوری خرید اقساطی کنیم؟

خیلی سریع و بدون نیاز به پیش پرداخت اقساطی خرید کن!

محاسبه گر اقساط

مبلغ درخواستی و مدت زمان بازپرداخت را مشخص کنید.

مبلغ درخواستی

تومان
10 میلیون تومان 75 میلیون تومان
تومان

مدت زمان باز‌پرداخت

12

مبلغ هر قسط

1,403,915 تومان

سود

22 درصد

هزینه عملیات

1,875,000 تومان

مجموع اقساط

16,846,988 تومان

  • هزینه عملیات در هنگام خرید پرداخت می شود.